07/04/2016 | 0

California & Oregon ký dỡ bỏ đập thủy điện

California & Oregon ký dỡ bỏ đập thủy điện

Klamath, California. (CBS) – Thống đốc tiểu bang California và Oregon hôm nay đã cùng ký kết hai thoả ước mới về khu bảo tồn thiên nhiên Klamath Basin.

Các thoả ước này bao gồm điều khoản cho phép dỡ bỏ 4 đập thuỷ điện nằm dọc theo sông Kalamah, và cho phép sử dụng nước sông để tưới cho Klamath Basin để tránh những vấn đề phiền phức về tài chính sau khi đập thuỷ điện được bỏ đi. Các viên chức văn phòng thống đốc nói rằng đây là dự án lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ từ trước đến nay nhằm phục hồi tác dụng của con sông. Tuy nhiên, thoả ước trên sẽ phải chờ được quốc hội hai tiểu bang California và Oregon thông qua trong thời gian tới. Jared Huffman, thành viên quốc hội California nói rằng, thách thức lớn nhất là tránh không để quốc hội làm rối tung sự việc. Những người không tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc dỡ bỏ con đập sẽ không hợp tác để thực hiện những dự án như thế.

Theo khuôn khổ của thoả ước, công ty sở hữu đập Pacificorp sẽ chuyển giấy phép cho tổ hợp Xây dựng Sông Klamath để họ giám sát việc dỡ bỏ các con đập vào 4 năm tới. (Song Châu)