14/04/2016 | 0

California: Nước sông đủ để thả cá hồi

California: Nước sông đủ để thả cá hồi

Anderson, California. (CBS) – Lần đầu tiên trong nhiều năm, các con sông ở Bắc California mới có đủ nước để thả hàng triệu con cá salmon một cách an toàn.

Giữa giòng nước chảy xối xả, người ta thấy từng đàn cá Salmon vùng vẫy. Theo phó giám đốc dự án Coleman National Fish Hatchery, hôm nay là ngày đầu tiên trong vòng hai năm qua có thể thả cá ra sông, mà không sợ chúng bị kẹt lại. Theo ông Brett Galyean, nạn hạn hán kéo dài suốt hai năm qua ngày càng trầm trọng, cũng như điều kiện môi sinh tại sông Sacramento không thuận lợi, vì nước trở nên ấm và chảy chậm đã làm đình trệ kế hoạch thả cá.

Coleman National Fish Hatchery là nơi sinh sản 12 triệu cá hồi con trong một năm, nhưng việc di chuyển 2 triệu con cá trong một ngày không phải là điều dễ dàng. Đàn cá được thả trôi theo một cái ống dài khoảng 1 phần 4 dặm dẫn ra đến tận sông để chúng bắt đầu một cuộc hành trình 350 dặm đến tận cầu Golden Gate. Nhà sinh vật học Steve Zeug nói rằng, tại đây họ có thể biết được bao nhiêu con cá sống sót trên đường thoát đi từ đây, hướng theo mọi dòng chảy của sông để đến tận cầu Golden Gate. Ông cũng nói rằng, đàn cá nhỏ bé thoát ra sông từ đây để bắt đầu một chu kỳ khác của cuộc sống.

Vẫn theo ông Steve Zeug, trong số 12 triệu con cá được thả ra sông, chỉ có 1% có hy vọng quay trở lại Battle Creek 3 năm sau. (Song Châu)