02/07/2016 | 0

California: Luật chủng ngừa bắt đầu có hiệu lực

California: Luật chủng ngừa bắt đầu có hiệu lực

Sacramento, California. (CBS) – Luật chủng ngừa của California bắt đầu có hiệu lực hoàn toàn vào ngày hôm qua.

Luật này cấm các trường học nhận vào hoặc cho lên lớp 7, các em học trò mới, trừ khi các em đã được chủng ngừa hoặc có ngoại lệ vì lý do y khoa. Các qui định mới bắt nguồn từ dự luật thượng viện 277, gây tranh cãi trong năm ngoái mà đã loại bỏ việc không chủng ngừa vì lý do tôn giáo hoặc các lý do cá nhân ngoài y khoa. Thượng nghị sĩ Richard Pan, của đảng Dân Chủ ở Sacramento là tác giả của dự luật cho biết dự luật bảo đảm là tất cả trẻ em được an toàn trong trường học từ các chứng bệnh nguy hiểm mà có thể tránh được.

Những người chỉ trích dự luật cho rằng nó không công bằng vì giới hạn sự lựa chọn của cha mẹ. Tuy nhiên, một nỗ lực để thu hồi đạo luật bằng một cuộc trưng cầu đã không nhận đủ số lượng chữ ký cần thiết để được đưa vào danh sách bình bầu. Một nỗ lực khác để thu hồi nghị sĩ Pan đã gặp thất bại.

Bà Christina Hildebrand, người sáng lập và chủ tịch của nhóm A Voice For Choice, một nhóm phản đối luật chủng ngừa cho biết là không đúng để ngăn cấm trẻ em đi học vì vấn đề chủng ngừa của các em. (Lê Hoàng)