09/10/2021 | 2

California là tiểu bang đầu tiên đưa môn nghiên cứu sắc tộc vào danh sách môn học bắt buộc để tốt nghiệp trung học

California là tiểu bang đầu tiên đưa môn nghiên cứu sắc tộc vào danh sách môn học bắt buộc để tốt nghiệp trung học

Cùng với tiếng Anh, khoa học, toán học và các yêu cầu tốt nghiệp khác, học sinh trung học tại California sẽ phải tham gia một khóa học về nghiên cứu dân tộc để lấy bằng tốt nghiệp bắt đầu từ năm học 2029-2030.

Vào thứ sáu (ngày 8 tháng 10), Thống đốc Gavin Newsom đã ký thông qua dự luật giúp California trở thành một trong những tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ đưa các môn nghiên cứu về sắc tộc vào danh sách môn học bắt buộc để tốt nghiệp cho tất cả học sinh trung học  tại các trường công lập. Dân biểu Jose Medina từ Riverside là tác giả của dự luật, cho biết đây một bước tiến lớn đối với California.

Luật mới yêu cầu tất cả các trường công lập tại tiểu bang cung cấp ít nhất một khóa học về nghiên cứu dân tộc bắt đầu từ năm học 2025-26 và yêu cầu học sinh tốt nghiệp trong năm học 2029-30 phải hoàn thành khóa học kéo dài một học kỳ của môn học này.

Phong trào nghiên cứu sắc tộc bắt nguồn từ California, nơi sinh viên biểu tình vào cuối những năm 1960 tại đại học San Francisco State University và University of California, Berkeley để yêu cầu các khóa học về nghiên cứu người Mỹ gốc Phi Châu, Chicano, người Mỹ gốc Á và người Mỹ bản địa.

Đầu năm nay, Ủy ban Giáo dục của tiểu bang đã phê duyệt một chương trình giảng dạy về nghiên cứu dân tộc kiểu mẫu cung cấp hàng chục giáo án gợi ý và phương pháp giảng dạy. Chương trình giảng dạy đã có nhiều chỉnh sửa trong ba năm và đã giành được sự chấp thuận vào tháng Ba.