01/03/2021 | 4

California khởi động hệ thống vaccine COVID-19 trên toàn tiểu bang

California khởi động hệ thống vaccine COVID-19 trên toàn tiểu bang

Ảnh: Reuters

Vào thứ hai (ngày 1 tháng 3), California đã khởi động hệ thống vaccine Covid-19 trên toàn tiểu bang, cho phép đồng nhất các nhóm đủ điều kiện để tiêm chủng tại 58 quận. Việc tiêm vaccine của tiểu bang đã gặp phải nhiều vấn đề với các cư dân về việc ai đủ điều kiện để được tiêm vaccine, vì mỗi khu vực pháp lý địa phương có tốc độ cung cấp vaccine khác nhau.

Sự bối rối xoay quanh các quy tắc càng trầm trọng hơn do các vấn đề kỹ thuật và các trang web đặt hẹn tiêm vaccine. Các viên chức tiểu bang hy vọng sẽ giải quyết điều này bằng cách đồng nhất các nhóm đủ điều kiện nhận vaccine trên toàn tiểu bang và bắt đầu sử dụng MyTurn.ca.gov làm trang web chính để người dân California đặt lịch tiêm chủng.

Các nhóm hiện đang đủ điều kiện để tiêm vaccine tại California bao gồm nhân viên y tế, cư dân cơ sở chăm sóc dài hạn, người từ 65 tuổi trở lên, và công nhân trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc trẻ em và dịch vụ khẩn cấp.

Trang web MyTurn đã được thử nghiệm ở Quận Los Angeles, nơi người cao niên, giáo viên, nhân viên tạp hóa và những người làm công việc thiết yếu khác hiện có thể sử dụng trang web này để đặt lịch hẹn tiêm vaccine tại các địa điểm do quận điều hành. Nhiều quận sẽ bắt đầu sử dụng trang web này trong tháng tới.

Các quận Riverside, Fresno, Imperial, Kern, Kings, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus và Tulare là những nơi đầu tiên tham gia vào hệ thống bắt đầu từ thứ Hai (ngày 1 tháng 3). Làn sóng tiếp theo bao gồm các quận L.A., Cam, San Bernardino và Ventura. Các quận Riverside, Fresno, Imperial, Kern, Kings, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus và Tulare sẽ là những người đầu tiên tham gia vào hệ thống bắt đầu từ thứ Hai.

Blue Shield of California, một nhà cung cấp bảo hiểm y tế trong tiểu bang, sẽ bắt đầu đưa ra các đề nghị phân bổ liều lượng cho các viên chức để cung cấp vaccine cho các cộng đồng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi COVID-19. (BBT)