12/04/2018 | 2

California điều động 400 vệ binh quốc gia tới biên giới Mexico

California điều động 400 vệ binh quốc gia tới biên giới Mexico

Sacramento, California. (Reuters) – Cuối cùng Thống Đốc California Jerry Brown cũng đồng ý điều động 400 vệ binh quốc gia tới biên giới Mexico.

Ông  Brown nhấn mạnh rằng vệ binh quốc gia chỉ tập trung vào chiến đấu chống tội phạm, chứ không thực thi chính sách của Washington. Tức là họ không giúp xây tường, và cũng không bắt bớ hoặc giam cầm phụ nữ hoặc trẻ em, nếu di dân muốn vượt qua biên giới để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo một phát ngôn viên của ông Brown, vị trí đóng quân cũng như con số của vệ binh quốc gia sẽ được quyết định theo nhu cầu tại chỗ. Có thể phải mất hơn một tuần để Quốc Hội tiểu bang xem xét yêu cầu của liên bang, trước khi 400 vệ binh quốc gia có thể lên đường. Và sau đó, có thể mất thêm vài tháng để điều động vệ binh quốc gia tới nơi họ cần thiết.

Lập tức sau đó, Bộ Trưởng Bộ Nội An Kirstjen Nielsen nhắn tin rằng bà rất vui khi thấy 4 vị thống đốc biên giới làm việc với Bộ Nội An và lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ, để bảo đảm sự an toàn của biên giới. Bà Nielsen nói thêm rằng mối quan hệ đối tác giữa Bộ Nội An với các thống đốc là điều cốt yếu đối với sự thành công của đất nước.

Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng James Mattis cho biết ông đồng ý cho lệnh điều động tới 4,000 vệ binh quốc gia tới biên giới, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9. Và vệ binh quốc gia chỉ mang theo vũ khí súng đạn trong những trường hợp tự vệ. (Mai Đức)