25/02/2014 | 0

California đề nghị bỏ luật buộc đeo bao tay

California đề nghị bỏ luật buộc đeo bao tay

Sacramento, California. (CBS)
Một dự luật gây tranh cãi của tiểu bang California, buộc các nhân viên nhà hàng chế biến thức ăn phải đeo bao tay, gặp phải cản trở đầu tiên.
Trong một cuộc họp báo vào hôm Thứ Hai, Dân Biểu tiểu bang Richard Pan công bố một đề nghị bãi bỏ luật AB 1252. Theo đạo luật này, tất cả mọi người, từ người pha rượu cho tới đầu bếp chế biến sushi đều phải đeo bao tay dùng một lần, khi cầm, nắm, chạm đến thực phẩm. Ông Pan, một bác sĩ, chủ tịch Ủy Ban Y Tế Hạ Viện, đề nghị một dự luật mới, mang tên AB 2130, như là một phần của luật khẩn cấp, sẽ bãi bỏ yêu cầu đeo bao tay.
Theo San Francisco Business Times, ông Pan lập luận rằng các cuộc tranh luận không nên tập trung vào việc cấm hay yêu cầu đeo bao tay, mà thay vào đó nên tập trung vào việc để các doanh nghiệp địa phương và thanh tra y tế hợp tác trong việc tạo ra một môi trường an toàn cho khách hàng. Đạo luật AB 1252 về mặt kỹ thuật có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm nay, nhưng các nhà hàng hiện đang trong giai đoạn miễn trong vòng 6 tháng trước khi các thanh tra y tế chính thức biên giấy phạt.
Dự luật mới của ông Pan cần có hai phần ba phiếu thuận để được Hạ Viện tiểu bang California thông qua. – M. Đức