08/07/2016 | 0

California: Đánh thuế xăng dựa theo dặm

California: Đánh thuế xăng dựa theo dặm

Sacramento, California. (CBS) – Sở Giao Thông tiểu bang Califronia thực hiện một chương trình thí điểm 9 tháng để thử nghiệm mô hình tài chánh có thể thay thế thuế xăng tại tiểu bang.

Chương Trình Thí Điểm Phí Đường Bộ hiện có 5,000 tình nguyện viên tham gia vào cuộc nghiên cứu và sẽ kiểm tra tính khả thi của việc thu phí mọi người theo dặm, thay vì theo gallon, như là cách đại diện hơn để tài trợ cho các chi phí hạ tầng cơ sở. Thuế xăng hiện là nguồn chính để tài trợ cho việc bảo trì hàng năm hệ thống xa lộ tiểu bang California. Tuy nhiên các tiêu chuẩn hiệu suất nhiên liệu làm giảm hiệu quả của thuế xăng.

Theo Caltrans, nguồn tài trợ ngày càng nhỏ khiến tiểu bang thâm hụt 5.7 tỷ Mỹ kim nhu cầu bảo trì hàng năm. Các tình nguyện viên trong chương trình có những lựa chọn khác nhau để báo cáo số dặm họ lái để tiểu bang có thể xác định phương pháp giữ kỷ lục nào hiệu quả nhất.

Một khi chương trình thử nghiệm hoàn tất, Cơ Quan Giao Thông California sẽ chuyển tới cơ quan lập pháp một bản phúc trình vào tháng 7 năm 2017. Ủy Ban Giao Thông California sẽ đưa ra khuyến nghị vào ngày tháng 12 năm 2017. Cơ quan lập pháp tiểu bang sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có thực hiện chương trình tính phí theo dặm hay không và nếu có thì sẽ thực hiện như thế nào. (Hằng Nguyễn)