13/06/2015 | 0

California cắt bớt một số quyền sử dụng nước cũ vì hạn hán

California cắt bớt một số quyền sử dụng nước cũ vì hạn hán

Central Valley, California. (Reuters) – Sở Thủy Cục California cắt bớt một số quyền sử dụng nước cũ, tại các trang trại thuộc khu vực Delta, San Joaquin và Sacramento của tiểu bang, vì tình trạng hạn hán kéo dài liên tiếp trong 4 năm.

Các viên chức cho biết đây là hành động cắt giảm bắt buộc đầu tiên trong số một loạt những cắt giảm bắt buộc tiếp theo, nếu tình hình hiện nay không được cải thiện. Một tuyên bố của Hội đồng Kiểm tra Nguồn nước Tiểu bang cho biết việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng tới hơn 100 trang trại được hưởng quyền sử dụng nước cũ, trong đó phần lớn các trang trại này tọa lạc gần Sông Sacramento. Tuyên bố trên đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi California uốn nắn các dòng sông vào cuối thập niên 70, và trao quyền sử dụng nước cho các trang trại trên toàn tiểu bang.

Tuyên bố của Hội đồng cho biết lệnh cắt giảm bắt buộc này được áp dụng cho những trang trại được quyền sử dụng nước vào công việc tưới tiêu, cũng như tại các trang trại nuôi gia súc. Cũng theo tuyên bố trên, lệnh này có hiệu lực tại các khu vực ở Delta, San Joaquin và Sacramento, nhằm thay đổi quyền sử dụng nước được ban hành kể từ năm 1903, và những năm sau đó, cho phép các trang trại được sử dụng nước không hạn chế.

Hiện nay California đang bước vào năm thứ tư của đợt hạn hán kéo dài, khiến Thống đốc Jerry Brown phải ban lệnh cắt giảm nước lần đầu tiên, lên đến mức 36% ở một số cộng đồng. (Mai Đức)