02/01/2015 | 0

California cấp bằng lái cho di dân bất hợp pháp

California cấp bằng lái cho di dân bất hợp pháp

San Jose, California. (CBS) – Tiểu bang California bắt đầu tiếp nhận đơn xin cấp bằng lái xe của các di dân bất hợp pháp.

Nha Lộ Vận tiểu bang California ước tính có 1.4 triệu người sẽ nộp đơn xin cấp bằng lái trong ba năm đầu của chương trình có mục tiêu thúc đẩy an toàn giao thông và giúp cho cuộc sống của di dân thoải mái hơn. Các viên chức tiểu bang California cho biết họ không thể dự trù bao nhiêu người sẽ xếp hàng ngay lập tức để nộp đơn, nhưng số người lấy hẹn trước tăng gấp đôi khi các di dân được phép ghi danh. Tại bốn văn phòng vừa mới được thành lập của Nha Lộ Vận bắt buộc người xin cấp bằng lái phải lấy hẹn trước.

California là một trong 10 tiểu bang bắt đầu cấp bằng lái cho cư dân bất hợp pháp. Bằng lái cho di dân bất hợp pháp sẽ mang một dấu hiệu đặc biệt và không được coi là một hình thức nhận diện hợp pháp của liên bang. Trước đây, các di dân bất hợp pháp không được phép xin cấp bằng lái ở California kể từ khi tiểu bang bắt đầu yêu cầu bằng chứng về sự hiển diện hợp pháp từ những năm 1990. Các viên chức công lực cho rằng chương trình mới sẽ cải thiện an toàn trên đường bởi vì các tài xế có bằng phải trải qua kỳ kiểm tra và có bảo hiểm.

Một cuộc nghiên cứu của Nha Lộ Vận về dữ liệu các vụ tai nạn trong vòng 23 năm cho thấy các tài xế không có bằng thường gây ra tai nạn nhiều hơn là tài xế có bằng. (Nguyên Trân)