25/08/2022 | 175

California Cấm Bán Xe Hơi Chạy Bằng Xăng Vào Năm 2035

California Cấm Bán Xe Hơi Chạy Bằng Xăng Vào Năm 2035

Cơ quan quản trị California đã bỏ phiếu hôm thứ Năm (25 tháng 8) để thông qua các quy tắc nghiêm ngặt cấm bán xe hơi chạy xăng mới vào năm 2035 và đặt ra các mục tiêu tạm thời để loại bỏ loại xe hơi này. Biện pháp này là một lịch sử ở Hoa Kỳ và sẽ là một trong những lệnh cấm đầu tiên trên toàn thế giới. Nó có ý nghĩa lớn đối với thị trường xe hơi Hoa Kỳ, do nền kinh tế của California lớn như thế nào và một số tiểu bang dự kiến sẽ thực hiện các quy tắc tương tự.  Đồng thời dự luật sẽ có những tác động lớn đối với thị trường xe hơi Hoa Kỳ, đặc biệt là khi tính đến nền kinh tế California lớn mạnh như thế nào.

Dự luật mới cũng sẽ đặt ra hạn ngạch tạm thời cho các loại xe không xả khí thải, tập trung vào các mẫu xe mới. Bắt đầu với các mẫu xe năm 2026, 35% xe hơi mới, SUV và xe bán tải (pickup) nhỏ bán ở California sẽ là xe không phát khí thải. Hạn ngạch đó sẽ tăng lên mỗi năm, dự trù sẽ đạt 51% tổng doanh số bán xe hơi mới vào năm 2028, 68% vào năm 2030 và 100% vào năm 2035. Hạn ngạch cũng sẽ cho phép 20% xe hơi không xả khí thải là xe hybrid vừa chạy động cơ xăng vừa chạy động cơ điện.

Các quy tắc sẽ không ảnh hưởng đến các xe hơi đã qua sử dụng, cho phép chúng lưu thông trên đường. Các quy tắc sẽ không có hiệu lực ngay lập tức và sẽ có hiệu lực vào năm 2026.  Theo ông Sperling, quá trình soạn thảo dự luật đã nhận được rất ít tranh luận và phản đối từ các công ty xe hơi, một tín hiệu cho thấy các công ty đang chấp nhận việc chuyển sang các xe không phát khí thải, trong đó có Ford và GM.