26/04/2016 | 1

California: Bảo hiểm chi tiền tỉ cho người thụ hưởng BH nhân thọ

California: Bảo hiểm chi tiền tỉ cho người thụ hưởng BH nhân thọ

Santa Monica, California. (CBS) – Bất cứ ai được chỉ định là người thừa hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ của người thân của mình cần phải được công ty bảo hiểm công nhận bằng một thông báo.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, các công ty bảo hiểm hầu như không hề bận tâm thực hiện điều này. Hiện nay, tiểu bang California đang phải cố giải quyết việc chi trả hàng triệu Mỹ kim cho những người được thừa hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ của người thân mà không hề được công nhận trước đó. Điều này cho thấy, có hàng ngàn người dân California sở hữu một món tiền trong tay mà không hề biết.

Tổ chức Giám sát Thị trường nói rằng nhiều công ty thay vì chi trả cho người thừa hưởng theo chính sách bảo hiểm nhân thọ thì giữ lại số tiền này, sau khi người mua bảo hiểm nhân thọ qua đời. Tiểu bang California và khoảng 40 tiểu bang khác đã buộc 25 công ty bảo hiểm chi trả khoảng 2 tỉ 400 triệu Mỹ kim cho các gia đình khắp Hoa Kỳ, trong đó có 307 triệu Mỹ kim cho cư dân California.

Hội đồng của Những người mua Bảo hiểm Nhân thọ tại Hoa Kỳ ra một thông báo nói rằng, họ muốn tất cả mọi người thụ hưởng nhận được tiền bảo hiểm của thân nhân mình thay vì chính phủ tiểu bang. (Song Châu)