11/09/2018 | 0

California ban hành luật chấm dứt sử dụng năng lượng hóa thạch để bảo vệ môi trường

California ban hành luật chấm dứt sử dụng năng lượng hóa thạch để bảo vệ môi trường

Ảnh: Reuters

California – Vào hôm Thứ Hai (ngày 10 tháng 9), thống đốc tiểu bang California Jerry Brown vừa ký thông qua một đạo luật, yêu cầu ngành năng lượng ở tiểu bang California phải chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch vào năm 2045.

Dự luật này được ký thông qua vài ngày trước khi ông Brown tổ chức một cuộc họp cho các nhà lãnh đạo địa phương, quốc tế cũng như các giám đốc kinh doanh nhằm thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu.

Trước khi được thống đốc Brown chính thức ký thành luật, dư luật nói trên đã được Quốc Hội  California thông qua hồi tháng trước. Với nội dung dự luật yêu cầu các công ty cung cấp năng lượng của tiểu bang phải chuyển đổi 60% nguồn năng lượng hiện tại sang năng lượng tái tạo vào cuối năm 2030, tăng hơn 10% so với mục tiêu trước đó là 50%. Ngoài ra, dự luật cũng nhắm mục tiêu rằng, cho đến năm 2045, toàn bộ năng lượng được sử dụng tại tiểu bang phải xuất phát từ nguồn năng lượng tái tạo, hoặc các nguồn năng lượng không tạo ra CO2.

Sau khi được quốc hội tiểu bang thông qua hồi tháng trước, dự luật đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhóm y tế công cộng và môi trường. Tuy nhiên, các công ty cung cấp năng lượng lớn nhất của tiểu bang lại phản đối kế hoạch này. (Mộc Miên)