02/07/2015 | 4

Cali xét luật cấm trụ sinh cho gia súc

Cali xét luật cấm trụ sinh cho gia súc

Sacramento, California. (CBS) — Các nhà chăn nuôi gia súc và gia cầm ở California chẳng bao lâu nữa sẽ vạch ra một con đường mới về cách thức mà họ điều trị súc vật.

Bác sĩ thú y Michael Payne chuyên về ngành thú dược tại trường Đại Học UC Davis, cho biết ông đang theo dõi một dự luật mới có thể sẽ cấm nhà nông California sử dụng các thứ thuốc trụ sinh không cần mua theo toa bác sĩ để điều trị cho gia súc và gia cầm. Theo dự luật đang được cứu xét thì các nhà nông sẽ chỉ được sử dụng thuốc trụ sinh theo toa bác sĩ, với mục đích giúp làm giảm sự đề kháng thuốc trụ sinh nơi con người. Có những cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy sự lạm dụng thuốc trụ sinh tại các nông trại có thể đã không dừng lại ở các con gia súc và gia cầm, mà còn vô hình trung tiếp diễn trên bàn ăn. Nghĩa là thuốc trụ sinh trong gia súc và gia cầm sẽ đi vào cơ thể những người ăn thịt chúng.

Bác sĩ Payne nhận định đây là một vấn đề toàn cầu mà người ta cần phải giải quyết. Nghị sĩ tiểu bang Jerry Hill đã soạn thảo dự luật cấm nông trại sử dụng thuốc trụ sinh mua tự do. Nghị sĩ Hill nhắc đến một con số thống kê, là đã có 23,000 người chết vì vi khuẩn đề kháng thuốc trụ sinh. Ông nói, các nhà làm luật biết rằng mình phải làm một điều gì đó trước vấn đề này. (Huy Lam)