09/09/2015 | 3

Cali thiếu giấy khai sinh và khai tử

Cali thiếu giấy khai sinh và khai tử

Laguna Woods, California. (CBS) — Ngay trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, giấy vẫn là vua khi nói về cuộc sống và cái chết, chính xác hơn là về giấy khai sinh và giấy khai tử.

Một số tiểu bang trong đó có South Carolina và California đang sử dụng một loại giấy có tính năng an ninh để in ra các văn bản đó. Nhưng loại giấy này bất ngờ thiếu hụt. Công ty ở tiểu bang Ohio chế tạo ra loại giấy này từ nhiều năm nay vừa đóng cửa hồi tháng trước. Tại South Carolina, điều đó có nghĩa là chính quyền phải hạn chế số bản sao giấy khai tử. Nhiều gia đình chỉ được phép nhận 5 bản sao cho mỗi một người thân qua đời. Đây là một vấn đề cho các công việc chia tài sản, chuyển giao trương mục ngân hàng, khai thừa hưởng các chương trình bảo hiểm.

Và hiện nay, một số quận hạt ở California đang hạn chế cả giấy khai tử lẫn giấy khai sinh. Được biết công ty vừa kể ở Ohio cung cấp giấy cho tất cả 58 quận hạt của tiểu bang California. Đây là công ty duy nhất cung cấp phương pháp in gọi là intaglio, in chữ nổi với các tính năng an ninh trên văn kiện, như dấu mờ trên giấy, sợi phát sáng, chất liệu nhạy cảm với hóa chất, khiến cho văn kiện rất khó làm giả. Bây giờ là mùa khai trường, các gia đình đang cần bản sao giấy khai sinh, nhưng giấy khai tử mới chính là văn kiện cần nhiều bản sao.

Các chuyên gia ước lượng mỗi người Mỹ cần trung bình 10 bản sao giấy khai tử. (Huy Lam)