11/11/2015 | 0

Cali cần giới chức toàn quyền về cần sa

Cali cần giới chức toàn quyền về cần sa

Oakland, California. (CBS) — Đây là một quảng cáo tuyển người mà quý vị không bắt gặp hàng ngày.

Tiểu bang California đang muốn mướn một giới chức toàn quyền về cần sa y khoa. Đây có thể là một việc làm lương cao nhưng cũng đi kèm với nhiều vấn đề phức tạp. Hiện nay chưa có trường nào ở Hoa Kỳ dạy sinh viên cách điều hành một chương trình cần sa y khoa cho một chính quyền tiểu bang, nhưng nếu có thì trường Đại Học Oaksterdam sẽ là một. Trường này hiện đang cố vấn cho hai tiểu bang Washington và Colorado, là hai nơi đã dẫn đầu phong trào hợp pháp hóa cần sa ở Hoa Kỳ.

Viện trưởng Dale Sly Jones nói rằng, giới chức toàn quyền về cần sa phải là người có khả năng làm việc xuyên qua lằn ranh đảng phái, đứng giữa các nhà điều phối và giới kỹ nghệ. Người đó sẽ phải giao thiệp với các đại lý, người tiêu thụ, luật sư, truyền thông và các cơ quan, ban ngành khác trong chính quyền. Mức lương cho công việc này là 120,000 Mỹ kim một năm, nhưng các nhà phân tích chính trị cho rằng có thể vẫn chưa đủ để thu hút những người hội đủ điều kiện, bởi vì công việc này có thể mang lại nhiều cơn nhức đầu. (Huy Lam)