25/05/2015 | 0

Cải tổ chương trình giám sát NSA gặp khó khăn

Cải tổ chương trình giám sát NSA gặp khó khăn

Washington, DC. (CBS) – Kể từ khi Thượng Viện ngưng họp vào sáng Thứ Bảy mà không không đưa ra hành động nào để gia hạn hoặc cải tổ các biện pháp giám sát của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia, mọi người bắt đầu bàn tán về những gì sẽ xảy ra.

Mục 215 của Luật Yêu Nước, điều khoản cho phép cơ quan thu thập dữ liệu trên diện rộng các cuộc gọi điện thoại bàn sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 6. Chương trình thu thập dữ liệu lớn gần đây bị tòa án liên bang coi là bất hợp pháp và các nhà lập pháp tại Hạ Viện đã soạn thảo Luật Tự Do Hoa Kỳ. Dự luật sẽ chấm dứt việc thu thập dữ liệu điện thoại lớn của NSA, nhưng các công ty điện thoại sẽ lưu trữ dữ liệu và cho phép chính phủ yêu cầu và tiếp cận hồ sơ. Dự luật đã được Hạ Viện thông qua với 338 phiếu thuận và 31 phiếu chống, nhưng dự luật đã gặp thất bại tại Thượng Viện với tỷ lệ phiếu bầu là 57-42, không đủ 60 phiếu thuận cần thiết khi các thượng nghị sĩ cố gắng thúc đẩy dự luật vào sáng Thứ Bảy.

Gia hạn 2 tháng, con đường mà lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Kentucky mong muốn, cũng thất bại với tỷ lệ phiếu bầu là 45-54. Các nỗ lực gia hạn chương trình chỉ thêm vài ngày cũng chịu chung số phận. Thượng Viện sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 31 tháng 5, một ngày trước khi điều khoản hết hạn. Tuy nhiên Hạ Viện sẽ không gặp mặt cho tới tận ngày 1 tháng 6, có nghĩa là chương trình thu thập dữ liệu hàng loạt có thể bị ngưng nếu Thượng Viện không thông qua dự luật của Hạ Viện. (Nguyên Trân)