Cái “lon” trong suy nghĩ của người dân VN & lãnh đạo CSVN khác nhau thế nào?

Sự việc xuất phát từ câu slogan của hãng Coca Cola có nội dung “mở lon Việt Nam” nhằm phục vụ cho chiến dịch quảng cáo của công ty này. Thế nhưng, bà Ninh Thị Thu Hương – cục trưởng cục văn hoá cơ sở thuộc bộ văn hoá thể thao & du lịch CSVN thì nhắc đến từ “lon”, bà không nghĩ đó là một vật dụng mà lại nghĩ ngay đến một bộ phận trên cơ thể của người phụ nữ. Vì thế mà bà cho rằng từ “lon” của hãng nước Coca Cola là “thiếu thẩm mỹ”. Thế còn người dân Việt Nam, họ nghĩ gì về từ lon?