Cái Cò | Trình bày: Mỹ Huyền | Tác giả: Nguyệt Ánh | Hòa âm: Trúc Sinh

Để đặt mua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc”
– Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com
– Mua digital copy: www.sbtngo.com
– Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)