21/06/2015 | 0

Cách viết bài vọng cổ (P2)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói tiếp về chủ đề cách viết bài vọng cổ. Muốn viết một bài vọng cổ thì người soạn giả phải có một số vốn ca dao, có năng khiếu làm thơ… Khi viết bài vọng cổ, người soạn giả phải chọn một đề tài và trung thành với đề tài mình đã chọn. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây với Ngọc Đan Thanh và Chí Tâm.