Cách khắc những trái bí đỏ trong dịp Halloween

Chương trình LIFE + STYLE với Thùy Dương kỳ này sẽ hướng dẫn quý vị khán giả cách để làm những khuôn mặt trên những trái bí đỏ cùng với David Lê. Đây là một trong những biểu tượng của lễ Halloween. Qua chương trình này, chúng tôi hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ có thể tự khắc được những trái bí thật dễ dàng hơn. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.