02/01/2016 | 0

Các ứng cử viên TT Đài Loan tranh luận

Các ứng cử viên TT Đài Loan tranh luận

Đài Bắc, Đài Loan. (Reuters) – Qua cuộc tranh luận của 3 ứng cử viên tổng thống Đài loan trong đêm Thứ Bảy, hai tuần trước ngày bầu cử, Ứng cử viên Sái Anh Văn của đảng đối lập Dân chủ Tiến bộ nói rằng liên hệ kinh tế và thương mại với Trung Cộng có nhiều rủi ro.

Trước đây, Bà Sái Anh Văn đã cho rằng chương trình một tập đoàn kỷ thuật Trung Cộng đầu tư ở Đài Loan 2.6 tỷ mỹ kim là sự đe dọa lớn cho kỷ nghệ điện tử Đài Loan. Bà Sái Anh Văn đã nói trong cuộc tranh luận rằng, đảng Dân chủ Tiến bộ không tẩy chay việc trao đổi kinh tế và thương mại với Trung Cộng, nhưng đặc biệt chú ý tới những sự rủi ro. Đài Loan phải có một cơ chế sẵn sàng ứng phó với mọi sự rủi ro để bảo vệ an toàn cho nền kinh tế. Đối với việc Đài Loan đầu tư ở Hoa Lục, khi đảng Dân Chủ Tiến Bộ lên cầm quyền, bà ta sẽ thiết lập một cơ chế đánh giá và điều hành.

Trong tháng trước, bà Anh nói rằng đang có nhiều nghi vấn về việc tập đoàn Thanh Hoa muốn mua 3 công ty sản xuất chip điện tử Đài Loan. Chương trình này còn đang chờ đợi sự chấp thuận của cổ đông các công ty. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ chủ trương Đài Loan độc lập. Trung Cộng coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp, kể cả quân sự để tái chiếm nếu Đài Loan tuyên bố độc lập. Lực lượng Quốc dân đảng Trung Hoa bị Cộng sản đánh bại và đã chạy ra Đài Loan năm 1949. Liên hệ giữa Trung Cộng và Đài Loan đã được cải thiện trong thời gian Tổng thống Mã Anh Cửu cầm quyền. Hai bên đã ký kết nhiều hiệp ước thương mại và du lịch. Ba ứng cử viên đang chạy đua giành chức tổng thống Đài Loan là bà Sái Anh Văn, chủ tịch đảng Dân Chủ Tiến Bộ; ông Chu Lập Luân hay Eric Chu, chủ tịch Quốc dân đảng; và ông Tống Sở Du hay James Soong, chủ tịch đảng Thân Dân.

Người Đài Loan sẽ đi bầu tổng thống và dân biểu vào ngày 16 tháng Giêng, năm 2016. (Robert Võ)