Các ứng cử viên tranh cử cho các ghế Thượng Viện và Hạ Viện của tiểu bang vào năm 2022

Các ứng cử viên tranh cử cho các ghế Thượng Viện và Hạ Viện của tiểu bang vào năm 2022

Cô Amy Phan West

Còn đến 16 tháng nữa mới đến giai đoạn chính của cuộc tranh cử năm 2022 và việc vẽ lại bản đồ khu vực tranh cử vẫn chưa diễn ra, nhưng một số chiến dịch tranh cử đã được tiến hành. Nhiều ứng cử viên đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tranh cử 4 trong số 10 ghế của tiểu bang từ Quận Cam trong năm 2022.

Theo tờ Orange County Register đưa tin, 3 đảng viên Cộng hòa đã có động tỉnh đến những đối thủ trong khu vực phía tây bắc Quận Cam, từ Huntington Beach đến Seal Beach và phía đông quận Cam. Tuy nhiên, chỉ có cô Amy Phan West ở Westminster chính thức tham gia cuộc đua.

Năm 2020, cô Amy Phan tham gia tranh cử Quốc hội với hy vọng đánh bại dân biểu đương nhiệm của khu vực 47. Cô ấy đã quyên góp được nhiều tiền nhất trong số 5 ứng cử viên nhưng không lọt vào cuộc tranh cử sơ bộ.

Dân biểu Janet Nguyễn đang có một ủy ban đã thành lậ để tranh cử lại cho khu vực 36 thượng viện tiểu bang, nhưng không trả lời yêu cầu về vị trí dự định sẽ tranh cử vào năm 2022. Nếu bà không ứng cử vào thượng viện tiểu bang, bà cũng có sẳn có một ủy ban vận động để ứng cử vào khu vực 72. Nếu điều này xảy ra, có khả năng dân biểu Janet Nguyễn sẽ đối đầu một lần nữa với cựu Dân Biểu đảng cộng hòa Tyler Diệp.

Cho đến nay, ông Diệp là người duy nhất thành lập một ủy ban tranh cử với bà Janet Nguyễn cho chiếc ghế khu vực 72 hạ viện tiểu bang vào năm 2022. Hôm thứ tư (3/2), ông Diệp cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định về việc sẽ tranh cử vào năm 2022. (BBT)