10/02/2016 | 0

Các ứng cử viên độc lập tham gia bầu cử Quốc Hội rầm rộ vận động

Các ứng cử viên độc lập tham gia bầu cử Quốc Hội rầm rộ vận động

Trang Facebook “Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016” cũng đã được lập ra với mục đích cung cấp thông tin về các ứng cử viên.

Để hỗ trợ cho các ứng cử viên độc lập cũng như vận động người dân tham gia ứng cử, một trang Facebook với tên gọi “Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016” cũng đã được lập ra với mục đích cung cấp thông tin, quan điểm của các ứng cử viên, đưa thông tin đa chiều về bầu cử tại Việt Nam và những đối chiếu với các chuẩn mực quốc tế.

Trong khi đó, trên Facebook cá nhân, các ứng cử viên độc lập cũng liên tiếp đưa ra các quan điểm chính trị về việc bầu cử và tranh cử để vận động sự ủng hộ của quần chúng.

Luật sư Lê Văn Luân, một trong số các ứng cử viên độc lập đã có bài tuyên bố, với giả sử anh đứng trong buổi hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri trước bầu cử. Trong bài diễn văn của mình, Luật sư Luân nêu lên những quan điểm của bản thân về trách nhiệm chính trị của người ứng viên. Anh nhấn mạnh: “Tôi có mặt ở đây, để nhận trách nhiệm lớn lao với các vị, với các thế hệ tiếp sau của chúng ta, với các chính sách giáo dục, luật pháp, môi trường, an sinh, quyền sống an toàn về tính mạng và tài sản của tất cả mọi người.”

Luật gia Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập khác cho biết anh đang mong đợi một cuộc tranh luận công khai với ông Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư đảng CSVN, người có thể là đối thủ trong cùng đơn vị bầu cử với anh. Anh chia sẻ: “Tôi sẽ không nói về chủ nghĩa xã hội, xây dựng đảng hay những thứ na ná thế. Tôi sẽ hỏi ông Trọng về chính sách phát triển kinh tế, về chính sách đối ngoại, chính sách tài khóa, giám sát hoạt động chính phủ… Những thứ mà một nghị sỹ phải có quan điểm rõ ràng trên cương vị người đại diện cho cử tri bầu chọn ra và trách nhiệm với đồng thuế của người dân.”

Một ứng cử viên nữ khác, đó là cô Nguyễn Thị Kim Anh, cho biết lý do cô ứng cử: Vì ông Trọng nói: ‘dân chủ ở Việt Nam đến thế là cùng’, Tôi muốn mọi người biết ‘dân chủ’ của ông như thế nào.”

Trước đó, các ứng cử viên độc lập đã có những tuyên bố về lĩnh vực mà họ sẽ tập trung tranh cử, như nghệ sỹ Nguyễn Công Vượng trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục, kỹ sư Hoàng Cường trong lĩnh vực nông nghiệp… Nhiều người khác thì nêu lên lý do tại sao họ tuyên bố tranh cử, như để thực thi quyền công dân, chống tham nhũng, bất công trong xã hội, góp phần vào tiến trình dân chủ,… và cả bóc mẽ chế độ độc tài.

Các ứng cử viên độc lập cũng phản bác những quy định sai trái của nhà nước trong vấn đề bầu cử. Một trong những điều các ứng cử viên độc lập phản bác đó là cơ cấu 90% đảng viên cộng sản và 10% “người ngoài đảng” trong tổng số hơn 500 ghế đại biểu quốc hội do CSVN quy định. Những nhà hoạt động đang vận động ứng cử và những người ủng hộ cho biết Hiến pháp và Luật bầu cử hiện hành không có quy định nào như vậy, và đảng CSVN hay bất cứ tổ chức nào cũng đều không có quyền đặt ra cơ cấu này.

Theo trang Facebook “Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016”, quá trình ứng cử bắt đầu với các ứng cử viên độc lập sẽ tuyên bố việc họ sẽ tranh cử, sau đó sẽ qua các bước lập hồ sơ ứng viên, hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, lựa chọn ứng viên cuối cùng để các cử tri bầu chọn trong ngày bầu cử chính thức 22/5, theo các quy định bầu cử hiện hành của nhà nước CSVN.

Trong những lần bầu cử trước đây, các quy định, thủ tục hiện hành của nhà nước bị xem là rào cản đối với các ứng cử viên độc lập, tạo ra lợi thế tuyệt đối cho đảng CSVN trong mọi cuộc bầu cử. Do đó, việc bầu cử của CSVN luôn chỉ là trò hề, nhằm hợp pháp hóa kết quả đại hội đảng cộng sản về mặt bộ máy nhà nước.

Nhật Nam / SBTN