09/11/2013 | 0

CÁC TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN CHỈ TRÍCH HÀ NỘI VỀ VIỆC ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

CÁC TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN CHỈ TRÍCH HÀ NỘI VỀ VIỆC ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

Tin tổng hợp – Tiếp tục theo dõi những phản ứng của quốc tế liên quan đến việc Hà Nội đang vận động để trở thành một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi Việt Nam nhân cơ hội này phóng thích con số ngày càng nhiều người bất đồng ôn hòa. Các tổ chức nhân quyền đã tăng cường chỉ trích các hạn chế ngày càng nhiều đối với quyền tự do phát biểu, và con số ngày càng tăng những người bất đồng bị bỏ tù. Thế nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm nay vẫn khăng khăng cho rằng đảng và nhà nước sẽ hoàn thành tốt đẹp chức năng của hội đồng. Nhân vật này vẫn tuyên truyền như con vẹt rằng ở Việt Nam là một quốc gia tôn trọng và quảng bá nhân quyền, bất chấp những bản báo cáo vi phạm nặng nề của những tổ chức như Ân Xá quốc tế, Freedom House, Ký giả Không biên giới và rất nhiều tổ chức khác. Ông Rupert Abott của Hội Ân xá Quốc tế nói Việt Nam nên nhân cơ hội này chứng tỏ cho thế giới thấy cam kết đối với nhân quyền bằng cách xác định rõ ràng các quyền đó theo hiến pháp. Trước đó tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York, cũng kêu gọi Hà Nội chứng minh là xứng đáng làm thành viên của hội đồng bằng cách phóng thích 10 tù nhân chính trị.