24/02/2017 | 0

Các tiểu bang Cộng Hòa thúc đẩy tái định hình chương trình Medicaid

Các tiểu bang Cộng Hòa thúc đẩy tái định hình chương trình Medicaid

Tin Tổng Hợp. (CBS) – Ngày càng có nhiều thống đốc tiểu bang Cộng Hòa không muốn ngồi chờ Quốc Hội tìm cách bãi bỏ Obamacare và sửa chữa Medicaid, mà muốn tự thực hiện ngay nỗ lực tái định hình chương trình chăm sóc sức khỏe tại tiểu bang họ.

Được khuyến khích bởi chính phủ tổng thống Donald Trump, gần một chục tiểu bang Cộng Hòa tìm kiếm sự chấp thuận của liên bang để áp đặt hạn chế lên đối tượng thụ hưởng Medicaid, bao gồm kiểm nghiệm thuốc và giới hạn ghi danh trọn đời.

Chẳng hạn như tiểu bang Maine có thể giới hạn người hưởng chương trình y tế Medicaid trong 5 năm. Tiểu bang Kentucky có thể bắt buộc người hưởng chương trình y tế Medicaid phải đi làm. Một số kế hoạch được đề nghị trước đây lên tổng thống Obama nhưng bị từ chối, nay những kế hoạch đó được đem ra lại cùng với một số kế hoạch mới.  Giới lập pháp bảo thủ và thống đốc Arizona, Kentucky, Maine, Missouri, Ohio và Wisconsin ủng hộ yêu cầu miễn trừ cho chương trình Medicaid.

Theo nghiên cứu của đại học Y Tế Georgetown thì nếu những đề nghị của các tiểu bang đỏ (ngã về phía đảng cộng hòa) được liên bang chấp thuận thì những quyền lợi của những người hưởng chương trình y tế Medicaid sẽ bị cắt giãm hoặc xiết chặt nhiều hơn, trong khi khi đó thì các hãng bảo hiểm y tế tư nhân có tự do trong việc tăng hay giãm giá bảo hiểm y tế.

Điều này có nghĩa là  quyền lợi y tế Medicaid tùy thuộc nhiều vào tiểu bang nào mà người thụ hưởng đang sống.  Đảng Cộng hòa nói yêu cầu này cho phép các tiểu bang theo đuổi sự sáng tạo, tiếp cận được chương trình cung cấp chăm sóc y tế và giãm thiểu mức chi tiêu về y tế .

Họ cũng nói rằng việc yêu cầu người thụ hưởng phải đầu tư cá nhân của mình vào chương trình nhiều hơn, giúp bệnh nhân tham gia nhiều hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, dẫn đến việc bệnh nhân thâu lượm kết quả tốt hơn. Tiểu bang Washington đưa ra hướng dẫn rộng rãi hơn về Medicaid, tuy nhiên những tiểu bang khác cũng có những hướng dẫn khác linh hoạt hơn về yêu cầu miễn trừ.

Đảng Cộng Hòa đưa ra lời kêu gọi chung, yêu cầu chính quyền tiểu bang theo đuổi chương trình tiết kiệm chi phí. Dù thực hiện bằng cách nào, điều họ mong muốn là thay đổi hầu như toàn diện chương trình Medicaid được thiết lập kể từ năm 1965. (Mai Đức)