Các tiếng nói đáng tin cậy của Cộng đồng người Á Châu đoàn kết để khuyến khích cộng đồng trả lời Thống Kê Dân Số 2020

Các tiếng nói đáng tin cậy của Cộng đồng người Á Châu đoàn kết để khuyến khích cộng đồng trả lời Thống Kê Dân Số 2020

Các nhà lãnh đạo người Trung Quốc người Philiipines, người Nhật, người Nam Hàn và người Việt Nam trong khắp cả nước đang đoàn kết lại để nhắc nhở các gia đình là sắp hết thời gian để được đếm trong Thống Kê Dân Số 2020.

Thông qua Tuần lễ Hành Động của Người Á Châu cho Thống Kê Dân Số 2020, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8, các nhà lãnh đạo cộng đồng này đang khuyến khích mọi người trả lời thống kê trên mạng ngay bây giờ tại địa chỉ 2020census.gov, hoặc qua điện thoại, hoặc bằng cách gửi thư. Hạn chót để trả lời là ngày 30 tháng 9, năm 2020. Cứ mỗi 10 gia đình thì có 3 gia đình chưa trả lời thống kê dân số.

Ông Tim Wang, Người Sáng Lập của công ty TDW+Co, và cô Julie Lam là giám đốc người Hoa Kỳ gốc Việt của Văn phòng Khu vực Los Angeles của Cơ quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để trả lời Thống Kê Dân Số 2020, và chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội để nhận nguồn tại trợ cho các dịch vụ mà chúng ta cần trong vòng 10 năm tới.

Những nhân vật có sức ảnh hưởng đang tham gia vào Tuần lễ Hành Động của người Á Châu bao gồm nhạc sĩ người Hoa Kỳ gốc Hoa Hollis Wong-Wear, siêu mẫu người Hoa Kỳ gốc Nam Hàn Hye Park, và nhân vật truyền thông người Hoa Kỳ gốc Nhật Bản Melodee Morita.

Vui lòng goi 844-330-2020 để được hỗ trợ bằng Tiếng Anh hoặc 844-461-2020 cho tiếng Việt.