Các tiệm Nails ở Texas & Florida mở cửa trở lại

Hiện nay một số tiệm làm móng tay tại tiểu bang California và một số nơi trên nước Mỹ ít nhiều cũng bị cuốn vào không khí hoang mang, lo lắng không biết khi nào họ mới trở lại làm việc và luật lệ mới như thế nào. Trong khi một số tiểu bang và thành phố ở Hoa Kỳ, các tiệm tóc, tiệm làm móng tay được mở cửa trở lại với nhiều luật lệ khắc khe hơn. Phóng viên Vũ Nhân gửi về phóng sự sau đây.