Các tiệm nail được mở cửa lại trên toàn tiểu bang California

Các tiệm nail được mở cửa lại trên toàn tiểu bang California

Theo thông cáo báo chí của nghị viên Diedre Nguyễn Thu Hà, nghị viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, ứng cử viên Dân Biểu Địa Hạt 72, thì vào hôm 22 tháng 09, bác sĩ Mark Ghaly, Thư Ký Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe Con Người của Tiểu Bang California, cho biết các tiệm Nail  được mở cửa kinh doanh trở lại, và bác sĩ Ghaly cũng hứa sẽ đưa ra thông tin chi tiết trong thời gian gần nhất.

Đây là kết quả tranh đấu của nhiều người, trong đó có bà Diedre Nguyễn Thu Hà. Các nghị viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã lên tiếng trong cuộc họp với ban điều hành của Thống Đốc Newsom, tiểu bang California, với The Asian Pacific Islander Legislative Caucus, với chuyên gia y tế,  và  cùng với đại diện các tiệm Nails tranh đấu, đòi hỏi phải cho các tiệm Nail mở cửa  trở lại như đã cho các tiệm Tóc.

Do sự tranh đấu của bà Diedre Nguyễn Thu Hà và nhiều người khác, nay niềm hy vọng và mong muốn mở cửa tiệm nails trở thành hiện thực. Điều này cho thấy các giới chức trách của tiểu bang California đã nhận ra rõ sự quan trọng của ngành nail đối với cộng đồng Việt Nam, và ngành Nail đã giúp cho nền kinh tế của tiểu bang phát triển như thế nào.

Tiểu bang California đã giảm sự lây lan Covid, và đã chuyển sang màu tím là giới hạn cao nhất của tiểu bang để có thể có những quyết định trở lại bình thường cho cuộc sống người dân (BBT)