Các thương phế binh VNCH tỏ lòng tri ân

Lời cảm ơn các mạnh thường quân, các thiện nguyên viên luôn là câu ngõ đầu tiên và kết thúc của các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà SBTN có dịp ghi hình tại một buổi làm chân giả cho các ông do Phòng Công lý và Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức. Nhiều ông tâm sự rằng, không nghĩ có ngày mà cộng đồng còn nhớ đến người lính tật nguyền bước ra từ cuộc chiến như các ông. Quá khứ đau thương của thân phận người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa như khép hẳn lại nhờ tấm lòng sẻ chia của các mạnh thường quân.