Các Thương Phế Binh VNCH ở Sài Gòn cùng hướng về miền Trung

Ông bà ta đã truyền câu ca dao mà không con người mang dòng máu Việt nào quên được: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng. Trong tâm tình chia sẻ đó, 110 ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được tầm soát sức khỏe vào sáng ngày 24 tháng 10 năm 2016 do văn phòng Công lý và Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức, đã cùng góp sức trong nghĩa cử Lá rách đùm lá nát. Hơn ai hết, đa phần các ông thương phế binh chính là những chiếc Lá rách trong đời sống mưu sinh của mình. Thế nhưng những chiếc Lá rách ấy hôm nay đã quảng đại chia sẻ phần quà ít ỏi của mình cho những chiếc Lá nát đang chịu cảnh màn trời chiếu đất ở miền Trung.