22/06/2021 | 32

Các Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện mong muốn thông qua dự luật về quyền bỏ phiếu liên bang

Các Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện mong muốn thông qua dự luật về quyền bỏ phiếu liên bang

Tin từ Washington, D.C. – Các thượng nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ cuối tuần qua sẽ cố gắng thúc đẩy luật đặt ra các tiêu chuẩn bầu cử quốc gia mới, tìm cách chống lại việc hạn chế quyền bỏ phiếu mà đảng Cộng hòa đang theo đuổi trên toàn quốc.

Các thượng nghị sĩ  Dân chủ đã dành cuối tuần để cố gắng hoàn thiện một dự luật có thể giành được sự ủng hộ của tất cả 50 thượng nghị Dân chủ và Các thượng nghị sĩ độc lập tại Thượng viện, ngay cả khi Các thượng nghị sĩ Cộng hòa không có dấu hiệu sẽ ủng hộ dự luật này.

Dự luật của đảng Dân chủ sẽ  mở rộng bỏ phiếu qua thư và thay đổi cách xác định các khu vực quốc hội. Nếu nỗ lực của đảng Dân chủ và các cuộc đàm phán nào thành công trong tuần này, đảng Cộng hòa có thể thông qua nhiều quy tắc bỏ phiếu hạn chế hơn ở một số tiểu bang có đảng viên Cộng hòa lãnh đạo. Nhưng điều này cũng có thể thúc đẩy Các thượng nghị sĩ Dân chủ cố gắng loại bỏ hoặc sửa đổi quy tắc “tranh luận” lâu đời của Thượng viện yêu cầu 60 phiếu bầu để thông qua hầu hết các luật.

Một hành động để loại bỏ quy tắc tranh luận có thể khiến đảng Cộng hòa bất lực nếu 48 đảng viên Dân chủ và hai đảng viên độc lập của Thượng viện đoàn kết với nhau. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer đã lên lịch một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục vào thứ Ba để cho phép Thượng viện bắt đầu tranh luận về dự luật cải cách bầu cử.

Lãnh đạo đa số Schumer cho biết Thượng viện đang làm việc để đưa ra một thỏa hiệp với thượn nghị sĩ Joe Manchin. Ông Manchin, một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ôn hòa, phản đối dự luật rộng hơn được Hạ viện thông qua vào tháng 3 và đưa ra các ý tưởng cải cách bầu cử của riêng ông vào tuần trước. Nhưng với việc Các thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện dự kiến sẽ không ủng hộ, ông Schumer khó có thể nhận được 60 phiếu bầu cần thiết để bắt đầu tranh luận về một dự luật.