25/02/2014 | 0

Các thống đốc chia rẽ vì mức lương tối thiểu

Các thống đốc chia rẽ vì mức lương tối thiểu

Washington, DC. (CBS)
Sau khi các nhà lãnh đạo trong Hiệp Hội Thống Đốc Quốc Gia tuyên bố việc các thống đốc của cả đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đồng thuận trong nhiều lãnh vực, tính lưỡng đảng dường như bị rạn nứt vào hôm Thứ Hai tại Tòa Bạch Ốc. Sau cuộc họp với Tổng Thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc, các thành viên của Hiệp Hội Thống Đốc Quốc Gia nói về tình hình kinh tế và việc cắt giảm lực lượng Vệ Binh Quốc Gia.
Thông điệp chung về thỏa thuận trong một số vấn đề của cả chủ tịch lẫn phó chủ tịch Hiệp Hội Thống Đốc Quốc Gia, Thống Đốc Bobby Jindal, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Louisiana, vẫn mang âm hưởng đảng phái khi nói tới mức lương tối thiểu và tình hình kinh tế. Ông Jindal nói điều lo ngại là tổng thống tại Tòa Bạch Ốc dường như đang vẫy cờ đầu hàng sau hơn 5 năm nắm quyền. Kinh tế Obama nay là kinh tế lương tối thiểu. Ông nghĩ rằng ông có thể làm tốt hơn, Hoa Kỳ có thể làm tốt hơn. Ngay lập tức Thống Đốc Dan Malloy chỉ trích tuyên bố của ông Jindal. Ông Malloy cho rằng đó là một tuyên bố điên rồ nhất mà ông từng nghe. Ông cho rằng họ đã có một cuộc họp tuyệt vời. – M. Đức