22/02/2014 | 1

Các Thống Đốc Bàn Tăng Lương Tối Thiểu

Các Thống Đốc Bàn Tăng Lương Tối Thiểu

Tin Washington, DC. (CBS)
Tổng Thống Obama tổ chức một cuộc họp với Hiệp Hội Thống Đốc đảng Dân Chủ để thảo luận về việc tăng lương tối thiểu, được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý. Các thống đốc Peter Shumlin, tiểu bang Vermont, Maggie Hassan, tiểu bang New Hampshire, Martin O Malley, tiểu bang Maryland, Jay Inslee, tiểu bang Washington, Dan Malloy, tiểu bang Connecticut, và Neil Abercrombie, Hawaii đều nhận xét rằng việc tăng lương tối thiểu tốt hơn cho cuộc sống của tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ.
Họ tuyên bố cuộc họp với Tổng Thống Obama rất hiệu quả. Trong cuộc họp với các thống đốc thuộc đảng Dân Chủ tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama ca ngợi các thống đốc đã tăng mức lương tối thiểu tại các tiểu bang của mình. Ông nói, tăng lương không chỉ là chính sách tốt mà còn là chính trị tốt. Theo tổng thống, tăng lương tối thiểu được tất cả các thành viên độc lập, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa ủng hộ.
Ông Obama đang muốn tăng mức lương tối thiểu liên bang từ 7.25 Mỹ kim lên 10.10 Mỹ kim một giờ. Tổng thống nói nhiều thống đốc thuộc đảng Dân Chủ đang cố gắng tăng mức lương tối thiểu tại tiểu bang của mình. Ông chỉ ra rằng mức lương tối thiểu đã được tăng tại tiểu bang New Jersey qua một cuộc trưng cầu dân ý, mặc dù bị vị Thống Đốc thuộc đảng Cộng Hòa Chris Christie phản đối. – N. Trần