26/02/2024 | 24

CÁC THẨM PHÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN BÀY TỎ LO NGẠI VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN VỀ LUẬT TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG HÒA HẬU THUẪN

CÁC THẨM PHÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN BÀY TỎ LO NGẠI VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN VỀ LUẬT TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐƯỢC ĐẢNG CỘNG HÒA HẬU THUẪN

Tối cao pháp viện hôm thứ Hai bày tỏ sự hoài nghi về luật tiểu bang ở Texas và Florida được thiết kế để ngăn chặn những công ty khổng lồ truyền thông xã hội hạn chế các quan điểm bảo thủ nhưng cũng cho rằng bất kỳ quyết định nào được đưa ra có thể không phải là phán quyết cuối cùng của tòa án về các câu hỏi quan trọng của Tu chính án thứ nhất mà vụ kiện nêu ra.  Trong gần bốn giờ tranh luận, các thẩm phán dường như bị chia rẽ theo các đường lối phi ý thức hệ khi họ vật lộn với việc liệu các công ty truyền thông xã hội như Meta và X có tạo ra một “quảng trường công cộng” làm họ khác biệt với các thực thể tư nhân khác hay không. Các thẩm phán đã phải tranh cải với các câu hỏi sâu rộng về Tu chính án thứ nhất về việc liệu các nền tảng truyền thông xã hội có nên được đối xử giống như “các nhà cung cấp dịch vụ thông thường” hay không, chẳng hạn như các công ty điện thoại, vốn được yêu cầu truyền nội dung qua mạng của họ bất kể quan điểm,  hay liệu họ có hành động giống các nhà xuất bản báo chí như có thể lựa chọn bài viết  hay không, và bài viết nào nên được đưa lên trang nhất.  Luật Texas và Florida cấm các nền tảng trực tuyến xóa hoặc hạ cấp nội dung của người dùng thể hiện những quan điểm nhất định. Đạo luật được đưa ra nhằm đáp trả những cáo buộc từ cựu Tổng thống Donald Trump và những người bảo thủ khác rằng các nền tảng này đang cản trở quan điểm bảo thủ.