01/07/2019 | 0

Các thẩm phán do tổng thống Trump bổ nhiệm thường bất đồng ý kiến trong Tối Cao Pháp Viện

Các thẩm phán do tổng thống Trump bổ nhiệm thường bất đồng ý kiến trong Tối Cao Pháp Viện

Ảnh: Reuters

Tin Washington DC – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa kết thúc phiên làm việc với một loạt các liên minh bất ngờ trong nhiều vụ kiện nổi tiếng.

Theo thống kê, tòa án chỉ bỏ phiếu theo đúng ranh giới hệ tư tưởng chỉ 7 lần, trong đó các thẩm phán được bổ nhiệm bởi các tổng thống Cộng Hòa đứng cùng một phía, và phía đối lập là các thẩm phán được bổ nhiệm bởi các tổng thống Dân Chủ.

Sau vụ bổ nhiệm đầy ồn ào của Thẩm Phán Brett Kavanaugh, Tối Cao Pháp Viện đã cố gắng tránh bị coi là một cơ quan mang tính đảng phái. Ông Kavanaugh hiện là thẩm phán đứng về phía nhóm đa số nhiều lần nhất. Ông đã ủng hộ phe tự do tại tòa án trong các quyết định như cho phép khách hàng iPhone kiện Apple về việc tính tiền quá cao trên App Store, và ngăn cản việc hành quyết một tử tù ở Texas, sau khi tiểu bang từ chối không cho tu sĩ Phật giáo của người này có mặt trong phòng tiêm thuốc độc. Ông Kavanaugh có mặt trong nhóm đa số trong 91% các quyết định mà ông có tham gia.

Trong khi đó, Thẩm Phán Neil Gorsuch, cũng là người được Tổng Thống Trump bổ nhiệm, và Thẩm Phán Clarence Thomas, là những người ít khi thuộc nhóm đa số nhất. Hai thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm đã đứng ở thế đối lập trong gần phân nửa các phán quyết không đồng thuận của tòa án.

Tối Cao Pháp Viện vào năm tới sẽ xem xét một số vụ kiện quan trọng, như tính hợp pháp của việc sa thải nhân viên dựa trên xu hướng tính dục của họ, và đạo luật của New York City về việc cấm vận chuyển súng ra khỏi ranh giới thành phố. (Ngô Bảo)