03/11/2021 | 4

Các thẩm phán bảo thủ Tối Cao Pháp Viện hoài nghi về các quy luật hạn chế súng ở New York

Các thẩm phán bảo thủ Tối Cao Pháp Viện hoài nghi về các quy luật hạn chế súng ở New York

Đa số các thẩm phán tối cao pháp viện cao hôm thứ Tư dường như nghiêng về phán quyết cho rằng Hiến pháp quy định quyền mang súng bên ngoài nhà, nhưng sẵn sàng cho phép hạn chế súng ở những nơi công cộng đông người.

Sau hai giờ tranh luận bằng lời, tòa án tỏ ra nghi ngờ về luật của New York yêu cầu phải có giấy phép đặc biệt để được phép mang theo một khẩu súng ngắn được giấu ở nơi công cộng. Những thẩm phán của tòa án nói rằng họ tin rằng luậtNew York vi phạm quyền của Tu chính án thứ hai để “giữ và mang vũ khí.”

New York cấm mang súng ngắn một cách công khai. Cư dân New York chỉ được cấp giấy phép mang theo một khẩu súng ngắn giấu kín nếu họ có thể chứng minh được là cần tự bảo vệ. Các chủ sở hữu súng trong tiểu bang đã kiện, nói rằng điều đó khiến công dân bình thường hầu như không thể có được giấy phép cần thiết.

Các thẩm phán tự do của tòa án dường như ủng hộ luật New York. Nhưng luật sư Paul Clement, đại diện cho những người phản đối luật, cho biết New York đã biến Tu chính án thứ hai thành một đặc quyền hạn chế, không phải là một quyền. Và một số thẩm phán bảo thủ của tòa án dường như đồng ý. Tuy nhiên, các thẩm phán bảo thủ và tự do đều cho thấy họ sẽ ủng hộ việc hạn chế mang súng vào những nơi nhạy cảm hoặc đông người chẳng hạn như trên xe điện ngầm hay tại địa điểm mừng năm mới tại Times Squares hàng năm. Tòa án sẽ ra quyết định vào cuối tháng 6.