11/01/2017 | 0

Các Sơ Dòng Thánh Phaolo Hà Nội tiếp tục kêu cứu

Các Sơ Dòng Thánh Phaolo Hà Nội tiếp tục kêu cứu

Các sơ biểu tình trước UBND Tp Hà Nội

Trong những ngày qua, các sơ Dòng Thánh Phaolo Hà Nội ở khu đất số 5 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm kêu cứu, và mong cộng đồng tiếp tục quan tâm đến tình trạng đất của nhà dòng bị nhà cầm quyền Hà Nội cưỡng chế bán lại cho doanh nghiệp tư nhân.

Trong văn bản mới nhất của uỷ ban nhân dân Tp Hà Nội trả lời mà các sơ nhận được vào ngày 10/01/2017, do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch Tp. Hà Nội, ký ngày 04.01.2017, thông báo kết quả thanh tra về khu đất số 5 Quang Trung. Trong văn bản có đoạn: “…Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất, và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng…”.

Được biết, khu đất 5B vốn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các sơ Dòng Thánh Phaolo Hà Nội từ năm 1949. Ngay sau biến cố 1954,  chính phủ Hồ Chí Minh đã  cho Viện Vi trùng học Việt Nam đến thuê khu vực này của Nhà Dòng, vốn là ngôi nhà Tập Viện của Dòng (nhà đào tạo các nữ tu). Sau đó, nhà cầm quyền không thuê, cũng không trả, cưỡng đoạt rồi chia cho tư nhân. Từ đó đến nay Nhà Dòng không ngừng lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền trao trả lại mảnh đất này, cũng như các cơ sở khác đã bị họ chiếm dụng.

Vào cuối tháng 10/2015, bà Trần Hương Ly, tại Hà Nội đã có sổ đỏ và giấy phép thi công đối với mảnh đất số 5 Quang Trung. Trước sự việc đó, các sơ đã liên tục yêu cầu nhà đầu tư phải dừng việc thi công và trao trả lại mảnh đất cho Dòng. Các sơ đã nhiều lần viết đơn kiến nghị yêu cầu Tp Hà Nội trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà Dòng.

Đến ngày 05/12/2016, UBND Tp. Hà Nội gửi văn bản đến Nhà Dòng thông báo đã nhận được đơn khiếu nại, với nội dung hủy sổ đỏ đã cấp cho bà Trần Hương Ly, và trả lại đất cho Nhà Dòng. UBND Tp. Hà Nội cũng hứa giao cho các ban ngành thanh tra, giải quyết.

Nguyên Nguyễn/SBTN