02/01/2016 | 0

Các sở cứu hỏa California chiến thắng luật Pancake

Các sở cứu hỏa California chiến thắng luật Pancake

La Honda, California. (CBS) – Nhân viên tình nguyện Sở Cứu hỏa La Honda đang quyên tiền để thay một chiếc xe cứu hỏa có tuổi thọ 30 năm.

Nhưng không giống như các tổ chức phi lợi nhuận khác, nếu sở cứu hỏa tổ chức các bữa điểm tâm quyên tiền, họ phải đóng thuế 15% trên mỗi chiếc vé được bán ra. Phụ tá giám đốc Sở Cứu hỏa Paul Long cho biết họ đóng thuế trên từng món hàng khi đi mua sắm, và sau đó tiếp tục đóng thuế cho từng chiếc pancake của bữa điểm tâm, hoặc cho từng dĩa cua của bữa ăn tối mà họ tổ chức hàng năm. Cứ mỗi một ngàn Mỹ kim quyên góp, họ phải đóng hơn một trăm Mỹ kim tiền thuế. Và nhân viên tình nguyện Sở Cứu hỏa La Honda chỉ muốn giữ toàn bộ số tiền này. Họ tìm đến cuộc thi It Oughta Be a Law của Thượng Nghị sĩ tiểu bang Jerry Hill, đưa ra ý tưởng tiền quyên góp của các sở cứu hỏa không phải đóng thuế.

Trong hơn 400 ý tưởng gởi đến, Thượng Nghị sĩ Hill chọn ý tưởng của Sở Cứu hỏa La Honda, viết thành dự luật và dự luật này được thông qua 100%. Sau khi được Thống đốc ký tên, luật Pancake có hiệu lực từ ngày 2 tháng Giêng, và không chỉ La Honda mà 250 Sở Cứu hỏa trên toàn tiểu bang California được hưởng lợi.

Thượng Nghị sĩ Hill cho biết 30% lực lượng cứu hỏa là người tình nguyện, và họ xứng đáng được hưởng từng xu trong tổng số tiền mà họ quyên góp được. (Mai Đức)