05/11/2014 | 1

Các quy định “cấm” mới ở bậc tiểu học gây nhiều khó khăn

Các quy định “cấm” mới ở bậc tiểu học gây nhiều khó khăn

Cụ thể, đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi/ngày: giáo viên phải hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tại lớp, nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh ; khuyến khích tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

Đối với các trường và lớp dạy học 1 buổi/ngày: chỉ giao bài tập về nhà tối đa bằng số lượng bài tập của học sinh học 2 buổi/ngày ; Không giao bài tập ngoài sách giáo khoa.

Thêm vào đó, không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học. Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ. Thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu chất lượng giáo dục và bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên, từ tiểu học lên THCS. Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

Bộ GD-ĐT cho biết, đây là những giải pháp nhằm thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm và đặc biệt là quy định về đánh giá học sinh tiểu học vừa ban hành cuối tháng 8/2014. Trong thời gian vừa qua, Bộ GD-ĐT và chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều quy định và triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, hiện tượng vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học vẫn còn tồn tại đã gây áp lực với học sinh và cha mẹ học sinh, tạo phẫn nộ trong xã hội.

Những quy định mới này chỉ được áp dụng cho bậc học tiểu học, tuy nhiên ở các bậc học cao hơn vẫn giữ những nếp cũ, do vậy, học sinh khi lên lớp 6 cho đến lớp 12 vẫn còn phải chịu vất vả.

Một trong những nguyên nhân sâu xa của tình trạng dạy thêm, học thêm ở các bậc học là do chương trình nặng nề, nhiều kiến thức được đưa vào giảng dạy không phù hợp với lứa tuổi và tầm suy nghĩ, khả năng tư duy của học sinh, đặc biệt là các môn toán học, vật lý, hóa học, sinh học. Mặt khác, nhiều dạng bài tập ở các cấp có trong sách giáo khoa và sách bài tập chuẩn hoặc bài tập giáo viên đưa ra giống như “đánh đố” học sinh, bởi nó quá khó so với kiến thức và khả năng của học sinh.

Thêm nữa, đề thi của các kỳ thi tuyển sinh đại học tại Việt Nam thường khó hơn rất nhiều so với chương trình được dạy trong nhà trường. Do vậy, chưa giải quyết được căn nguyên vấn đề thì tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn còn đó.

Nền giáo dục Việt Nam thực sự đang bị khủng hoảng về đường lối và sai lầm trong tư duy giáo dục. Trong tương lai, hệ thống giáo dục cần phải có những sự thay đôi căn bản: về tư duy giáo dục, về chương trình giảng dạy, về cách thức đánh giá học sinh các cấp, về mô hình thi cử và cách thức tuyển sinh bậc đại học.

Nhật Nam / SBTN