Home Tin Tức Thế Giới Các Quốc Gia Phản Ứng Về Luật Cấm Đánh Cá Trung Quốc

Các Quốc Gia Phản Ứng Về Luật Cấm Đánh Cá Trung Quốc

Manila, Philippines.
Một viên chức Phi Luật Tân nhận định: Trung Quốc tiếp tục thi hành luật đánh các mới mặc dù đang bị các nước lân bang phản đối. Luật đánh cá mới của Trung Quốc đòi hỏi tàu thuyền đánh ngoại quốc vào đánh cá trong vùng biển biên giới 9 vạch đứt phải có giấy phép của Trung Quốc. Nếu không sẽ bị tịch thu, bị phạt 5 triệu quan, tương đương 82,000 mỹ kim.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lương Thanh Nghị nói rằng luật mới của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông theo Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật Biển 1982 hay UNCLOS 1982, không phù hợp với Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông.
Phát ngôn viên Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng những sự giới hạn mới phản lại nỗ lực giải quyết tranh chấp đa phương, là hành động khiêu khích đầy tiềm năng nguy hiểm.
Ông Võ văn Trác là Phó chủ tịch Hiệp hội Ngư nghiệp Việt nam nói rằng rõ rệt luật mới của Trung Quốc ảnh hưởng nặng đối với ngư phủ Việt nam. Trung Quốc đã coi hầu hết vùng biển Nam Hải là lãnh hải hay thuộc vùng độc quyền kinh tế của Trung Quốc.

Huệ Võ