17/09/2021 | 13

Các quận ở California có tỷ lệ tiêm chủng COVID cao đã giúp Newsom giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm

Các quận ở California có tỷ lệ tiêm chủng COVID cao đã giúp Newsom giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm

Thống đốc California Gavin Newsom đã gọi chiến thắng quyết định của ông trong cuộc bầu cử bãi nhiệm tuần này là chiến thắng cho vaccine và khoa học, và các dữ kiện sau cuộc bầu cử đã chứng minh cho câu tuyên bố này.

Theo một phân tích của CNBC về kết quả sơ bộ tại các cấp cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sự ủng hộ dành cho Newsom và các quận có tỷ lệ tiêm chủng Covid cao tính đến Ngày bầu cử, ngày 14 tháng 9.  Người dân ở các quận có tỷ lệ tiêm chủng Covid cao đã bỏ phiếu áp đảo để giữ ông Newsom tại vị. Ngược lại, người dân ở các quận có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn đã bỏ phiếu để bãi nhiệm thống đốc.

Phân tích cũng cho thấy rằng người dân ở nhiều quận nhỏ của California ít có xu hướng ủng hộ Newsom và tiêm chủng.  Trong số 23 quận có ít hơn 100,000 cư dân, 17, hoặc khoảng 3/4, đã bỏ phiếu “Yes” về việc thu hồi. Trong khi đó, chỉ có 10 trong số 35 quận với hơn 100,000 cư dân đã bỏ phiếu ủng hộ việc thu hồi. Các quận nhỏ đó cũng có nhiều khả năng có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn.

Trong khi đó, Quận Los Angeles có dân số ước tính hơn 10 triệu người vào năm 2019 và tỷ lệ tiêm chủng là 59.5%. Các cử tri của Los Angeles ủng hộ mạnh mẽ Newsom, với 70.8% bỏ phiếu “không” về việc bãi nhiệm.

Trong những tuần trước cuộc bầu cử, ông Newsom đã tấn công đối thủ là ông Larry Elder, người dẫn đầu của đảng Cộng hòa, cam kết hủy bỏ các quy định về tiêm vaccine và các biện pháp phòng ngựa đại dịch khác. Tính đến thứ Sáu, 59.23% dân số của tiểu bang được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ kiện do Đại học Johns Hopkins tổng hợp.