05/10/2015 | 1

Các nước đàm phán đã kết thúc hiệp ước TPP

Các nước đàm phán đã kết thúc hiệp ước TPP

Hiệp ước sẽ định hình lại nền kỹ nghệ, ảnh hưởng nhiều thứ, từ giá cheese tới giá điều trị bệnh ung thư. TPP sẽ ảnh hưởng tới 40% nền kinh tế thế giới, là một thành công quan trọng của Tổng thống Barack Obama nếu được quốc hội thông qua.

Vòng đàm phán cuối cùng bắt đầu từ ngày Thứ Tư tuần trước đã bị kéo dài, với tranh cãi về thời gian bảo vệ độc quyền các loại thuốc sinh học thế hệ mới. Cuối cùng đã tìm được sự đồng thuận giữa Hoa Kỳ và Úc. TPP đã từng gây nên tranh cãi trong dư luận vì những cuộc thương lượng mật kéo dài trên 5 năm, gặp đe dọa từ các nhóm quyền lợi khác nhau, như công nhân ngành xe hơi ở Mexico và nông dân sản xuất sữa và các phó sản của sữa ở Canada.

Có nhiều phức tạp trong việc ấn định thời khóa biểu giảm thuế cho hàng trăm mặt hàng khác nhau, từ thịt heo, thịt bò ở Nhật, cho tới xe hơi của Hoa Kỳ. Đe dọa cuối cùng có thể làm cho cuộc đàm phán đổ vỡ là thời gian bảo vệ độc quyền đối với các loại thuốc sinh học mới. Hoa Kỳ đã đòi hỏi thời gian bảo vệ 12 năm để khuyến khích các công ty đầu tư sản xuất các loại thuốc sinh học như Avastin điều trị bệnh ung thư. Nhưng Úc, Tân Tây Lan và các tập đoàn y tế công cộng muốn chỉ bảo vệ độc quyền trong 5 năm, cùng với giảm giá thuốc, và giảm gánh nặng trợ cấp của quốc gia đối với các chương trình y tế. Các nhà thương thuyết đã đồng ý dung hòa đòi hỏi thời hạn bảo vệ của Hoa Kỳ và các nước.

Vào các giờ đàm phán cuối cùng Tân Tây Lan muốn gia tăng xuất cảng sữa tới các thị trường Hoa Kỳ, Canada, Nhật. Các nước Hoa Kỳ, Mexico, Canada và Nhật đồng đồng ý sản xuất số lượng xe trong vùng hiệp ước TPP để có thể được hưởng chế độ miễn quan thuế. TPP sẽ giúp cho các công ty xe hơi Nhật tự do hơn trong việc mua phụ tùng từ các nước Á Châu đối với xe hơi bán ở Hoa Kỳ.

Hiệp ước TPP hy vọng được thông báo trong ngày Thứ hai cũng ấn định tiêu chuẩn nhiều vấn đề, từ quyền công nhân tới bảo vệ môi trường.

Hồng Tú / SBTN