13/04/2018 | 0

Các nước CPTPP chào đón ý định quay lại của Hoa Kỳ, nhưng không muốn tái đàm phán

Các nước CPTPP chào đón ý định quay lại của Hoa Kỳ, nhưng không muốn tái đàm phán

Canberra, Úc. (Reuters) – Vào Thứ Sáu 13 tháng 4, 11 quốc gia thành viên của hiệp ước thương mại châu Á-Thái Bình Dương TPP nói rằng họ phản đối việc tái đàm phán để điều chỉnh hiệp ước cho phù hợp với Hoa Kỳ, trong trường hợp nước này muốn tái gia nhập.

Các bộ trưởng Nhật, Úc, và Malaysia đều chào đón việc Tổng Thống Trump yêu cầu nhân viên xem xét việc quay lại hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, họ đều phản đối việc thay đổi các điều khoản hiện nay của hiệp ước. Bộ Trưởng Thương Mại Úc Steven Ciobo nói, tất cả các nước đều chào đón Hoa Kỳ quay lại, nhưng không ai có ý định muốn tái đàm phán TPP-11. Ông Toshimitsu Motegi, bộ trưởng Nhật chịu trách nhiệm về TPP, cũng cho biết việc thay đổi hiệp ước là rất khó, vì cho rằng các thỏa thuận hiện nay đã cân bằng. Bộ Trưởng Malaysia Mustapa Mohamed cũng có cùng ý kiến, cho rằng việc tái đàm phán sẽ làm thay đổi cán cân lợi ích giữa các bên.

Trong một thông điệp đăng trên Twitter vào tối Thứ Năm, Tổng Thống Trump nói Hoa Kỳ chỉ tái gia nhập TPP nếu hiệp ước được sửa đổi tốt hơn so với các thỏa thuận thời Tổng Thống Barack Obama. Ông Trump thêm rằng, Hoa Kỳ đã có hiệp ước song phương với 6 trên 11 nước trong TPP, và đang đàm phán với Nhật, nước có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ trong nhiều năm qua.

Tổng Thống Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi TPP ngay trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. 11 nước thành viên còn lại của TPP. Đại diện 13% sản lượng hàng hóa toàn cầu, đã hoàn tất một phiên bản mới của hiệp ước vào tháng trước, và đặt tên lại là Thỏa Thuận Toàn Diện Và Tiến Bộ Cho Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. (Ngô Bảo)

TAGS: cptpptpp