08/12/2015 | 1

Các nước BASIC cam kết chống thay đổi khí hậu

Các nước BASIC cam kết chống thay đổi khí hậu

Paris. (Reuters) – Đại diện của các nước BASIC nói rằng họ vẫn cam kết đối với một bản hiệp ước chống thay đổi khí hậu toàn diện, cân bằng, nhiều tham vọng và trói buộc pháp lý.

Đặc sứ Trung Cộng tại hội nghị COP21 là Giải Chấn Hoa nói rằng ông ta tin tưởng vào công trình khó nhọc của mọi người, đạt được một hiệp ước toàn diện, cân bằng, tham vọng, trói buộc pháp lý không làm quốc gia nào thiệt hại. BASIC là chữ viết tắt 4 nước có nền kinh tế đang vươn lên là: Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và Trung Cộng.

Các nhà thương thuyết của gần 200 nước đang tích cực làm việc để mong kết thúc bản hiệp ước vào cuối tuần này. Một trong những điểm khó khăn nhất là tài trợ cho các nước nghèo và các nước đang phát triển đối phó với ảnh hưởng thay đổi khí hậu. Các nước đã phát triển phải huy động từ 80 tới 90 tỷ mỹ kim mỗi năm để giúp các nước nghèo nhất tồn tại trong lúc địa cầu nóng hơn. Nhưng Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Prakash Javadekar nói rằng thế giới cần phải huy động ít nhất 100 tỷ mỹ kim mỗi năm để giúp cho các nước đang phát triển. Bộ trưởng Môi trường Nam Phi Edna Molewa nói rằng nhóm BASIC sẽ giữ vai trò tích cực trong cuộc đàm phán.

Trong khi các nước đang phát triển chiến đấu để được giúp đỡ đối phó với ảnh hưởng thời tiết mà họ bị ảnh hưởng nặng nhất, các nước giàu nói rằng thế giới đã thay đổi, Trung Cộng không thể coi là một trong những quốc gia đang vươn lên. (Robert Võ)