Các nơi hưởng ứng chương trình Chia Sẻ Niềm Đau của SBTN

Đài Truyền hình SBTN sẽ tổ chức một chương trình gây quỹ “Chia Sẻ Niềm Đau” nhằm giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Harvey vào ngày 5/9. Cộng đồng người Việt khắp nơi đã cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi của SBTN. Mời quý vị theo dõi những chia sẻ sau đây.