Các nỗ lực bãi nhiệm Thị Trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí & 2 nghị viên đạt được bước tiến lớn

Các nỗ lực bãi nhiệm Thị Trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí & 2 nghị viên đạt được bước tiến lớn

Source: Spectrum News

Các thành viên cộng đồng đang yêu cầu bãi nhiệm thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí và nghị viên Kimberly Hồ, Chí Charlie Nguyễn cho biết họ đã thu thập đủ chữ ký để đưa ba người trở thành đối tượng của cuộc bầu cử bãi nhiệm sắp tới.

Hôm thứ Hai (11 tháng 11), một số thành viên của tổ chức Wesminster United đã nộp những chữ ký thu thập được đến Thành phố. Nhưng ông Tạ Đức Trí gọi nỗ lực đó là vô ích. Ông David Johnson, người đồng sáng lập tổ chức Wesminster United  cho biết họ đã thu thập được khoảng 10,900 chữ ký để yêu cầu bãi nhiệm thị trưởng Tạ Đức Trí, 10,800 chữ ký đối với bà Kimberly Hồ và 10,700 chữ ký bãi nhiêm ông Chí Charlie Nguyễn. Hiện các chữ ký phải được Cơ quan Ghi Danh Cử tri quận Cam xác nhận. Những người ủng hộ việc này cần phải thu thập các chữ ký hợp lệ từ 20% của tổng số cử tri – tức là  8,736 chữ ký cho mỗi viên chức, để đưa ba viên chức gốc Việt vào cuộc bầu cử bãi nhiệm.

Ông Tạ Đức Trí, bà Kimberly  Hồ và ông Chí Charlie Nguyễn thường cùng nhau bỏ phiếu trong các quyết định 3-2, với việc nghị Tài Đỗ và Sergio Contretras thuộc bên thiểu số. Chỉ mới tham gia vào hội đồng trong năm nay, nhưng nghị viên Tài Đỗ đã có mâu thuẫn với ba viên chức này, cho rằng họ thiếu đạo đức và cấu kết quyền lực.

Hồi tháng 06/2019, ông Tạ Đức Trí, bà Kimerly Hồ và ông Chí Nguyễn đã bỏ phiếu để thay đổi các thủ tục, trong đó có các cách thức các thành viên hội đồng đưa ra đề nghị trong chương trình nghị sự. Hiện tại, các đề nghị chỉ được phép đưa ra vào cuối các buổi họp, và phải được ít nhất ba người khác chấp thuận trước khi đưa vào chương trình nghị sự để thảo luận và bỏ phiếu. Trong một cuộc họp, nghị viên Tài Đỗ đã so sánh 3 người này với chế độ độc tài như Cộng Sản Việt Nam. (BBT)