Các nơi kêu gọi ủng hộ chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 11

Trong những tuần lễ vừa qua, đồng hương các nơi đã tham gia và hưởng ứng chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH Kỳ XI. Mọi người đều lên tiếng kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, hãy ủng hộ chương trình này được thành công.