26/06/2019 | 0

Các nhóm thân Trung Cộng đẩy mạnh hoạt động để giành lại Đài Loan

Các nhóm thân Trung Cộng đẩy mạnh hoạt động để giành lại Đài Loan

Ảnh: Reuters

Tin từ Đài Bắc/Hồng Kông — Nhằm hỗ trợ cho việc “thống nhất đất nước”, Bắc Kinh đang xây dựng những mạng lưới người ủng hộ ở Đài Loan và tăng cường các chiến dịch nhằm thu hút người dân Đài Loan với các cơ hội kinh doanh sinh lợi, để đổi lấy sự ủng hộ của họ đối với chương trình nghị sự của Bắc Kinh.

Họ nhận thấy một điểm mấu chốt khi thuyết phục các doanh nhân, rằng lập trường là một cái giá nhỏ để chi trả cho quyền tiếp cận thị trường Trung Cộng và các hỗ trợ khác. Một điểm mấu chốt khác là sử dụng các mạng lưới ủng hộ Bắc Kinh để xây dựng thiện cảm và hỗ trợ cho đại lục.

Ông Wen Lung, cố vấn chính sách của Đảng Xúc tiến Thống nhất Trung Cộng, cho biết tổ chức này đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo và các cuộc tuần hành trên khắp hòn đảo để mở rộng “đội quân đỏ” của họ. Chính phủ Đài Loan cho biết những nỗ lực này tuy nguy hiểm – nhưng lại không phải là bất hợp pháp.

Các cơ quan nhà nước của Trung Cộng được bố trí để xây dựng sự hỗ trợ cho việc thống nhất bao gồm Văn phòng sự vụ Đài Loan và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Họ có mục tiêu thống nhất Đài Loan bằng cách kết nạp các nhóm địa phương, và tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng chống lại các chiến dịch đối lập với chương trình nghị sự của Trung Cộng. Các tài liệu nội bộ của hai nhóm Trung Cộng này cho thấy một chiến dịch tập trung vào các tổ chức thân Trung Cộng ở Đài Loan, được mô tả là một trọng tâm ưu tiên. (Mộc Miên)