10/09/2022 | 98

CÁC NHÓM DOANH NGHIỆP HOA KỲ KHUYẾN CÁO QUY ĐỊNH DỮ KIỆN MỚI CỦA VIỆT NAM CÓ THỂ TÁC ĐỘNG ĐÁNG KỂ ĐẾN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

CÁC NHÓM DOANH NGHIỆP HOA KỲ KHUYẾN CÁO QUY ĐỊNH DỮ KIỆN MỚI CỦA VIỆT NAM CÓ THỂ TÁC ĐỘNG ĐÁNG KỂ ĐẾN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Các nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (9 tháng Chín) khuyến cáo rằng quy định mới về dữ kiện ở Việt Nam có thể “tác động đáng kể” đến các nhà đầu tư. Reuters cho biết quy định mới buộc các công ty kỹ thuật lưu trữ dữ kiện tại địa phương và đặt văn phòng trong nước. Trong một bức thư chung gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Phòng Thương mại Hoa Kỳ Hà Nội và Liên minh Internet Châu Á cho biết quy định mới khiến các công ty không thể đánh giá chính xác chi phí kinh doanh tại Việt Nam. Trong bức thư, các hiệp hội doanh nghiệp yêu cầu chính phủ cung cấp hướng dẫn chi tiết hơn các quy định mới. Các quy định này, được công bố vào tháng trước, dự trù sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 và sẽ được áp dụng đối với các công ty kỹ thuật cũng như các nhà khai thác viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ kiện. Vào thời điểm các quy định này được áp dụng, các công ty sẽ phải lưu trữ dữ kiện cá nhân trong nước ít nhất hai năm và thiết lập kho lưu trữ dữ kiện địa phương và văn phòng đại diện địa phương trong vòng một năm. Việt Nam được điều hành bởi đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản thường kiểm duyệt các phương tiện truyền thông một cách chặt chẽ và thường không chấp nhận những bất đồng chính kiến của người dân. Việt Nam thường ban hành các quy định để kiểm soát internet trong vài năm qua, cao điểm là luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019 và bản hướng dẫn quốc gia về hành vi trên mạng xã hội được đưa ra vào tháng 6 năm 2021.